Arkitekture dhe Ndertim

FAB Construction - Pre-Construction Services Tirana, Evaluation, Architectural Design, Construction Services, Post-Construction and Maintenance

Ne ideojmë të gjitha llojet e projekteve duke nisur nga projektet residenciale, komerciale dhe ato civile, duke i garantuar klientëve tanë profesionalizëm dhe cilësi. Fab Construction ka treguar se mund të projektojë ndërtime unike duke përdorur sisteme inovative dhe materiale tepër cilësore.

Ne punojmë së bashku me nënkontraktorët dhe klientët tanë për të siguruar që pritshmëritë të tejkalohen dhe që projekti të përfundohet me sukses në kohë dhe brenda buxhetit.

Hapat e fazës së arkitekturës dhe ndërtimit janë:

  • Vlëresimi në fazën para ndërtimit
  • Përgatitje e Projektit Arkitektonik
  • Ndërtimit dhe zbatimi
  • Kontroll i objektit të përfunduar dhe mirëmbajtje

Çdo element nga faza e parë deri në përfundim merret përsipër nga FAB Construction duke garantuar në këtë mënyrë përfundimin në kohë të projektit.

Cilësia e punimeve konsiston në zbatimin e inovacioneve të shkencës si në izolim, në konstruksion, në sistemet elektrike, në sistemet e aspirimit, në sistemet ngrohje – ftohje, në infrastrukturën e brëndshme dhe të jashtme. Të gjithë këto elemente luajnë një rol primar në funksionalitetin e një objekti. Pavarsisht qëllimit të përdorimit ajo çka përftojmë nga profesionalizmi i këtyre punimeve manifestohet jo vetëm në kosto, por edhe në cilësinë e jetesës.

KOMPLEKSI_027