Konsulence dhe Planifikim

FAB Construction - Construction Company Tirana Albania offer: Consulting & Planning, Architecture & Building, Interior Design, Renovation & Legal Consulting

FAB Construction ka ekspertizën dhe burimet për t’ju ndihmuar ju të planifikoni projektet tuaja, si dhe ju garanton përdorimin e sistemeve innovative dhe ekonomike.

Ne e dimë se suksesi i një projekti varet nga impenjimi i ekipit që para fillimit të ndërtimit. Gjatë fazës së konsulencës ekipi ynë i inxhinierëve dhe menaxherëve të projektit i ndihmon klientët të përcaktojnë të gjithë elementët e realizimit të projektit. Nevojat e çdo klienti janë unike dhe shpesh herë kërkojnë bashkëpunimin e disa departamenteve për të sigururar përfundimin e një projekti të sigurt dhe të suksesshëm.

Shërbimet në fazën para ndërtimit janë kyçe për krijimin e një strategjie realiste dhe të mirë organizuar.

Këto shërbime përfshijnë:

  • Parashikim i kostove, Ndërtimin i grafikut të punimeve
  • Logjistikë & Realizueshmëri
  • Analizë e Riskut
  • Menaxhim i Riskut
  • Planifikim dhe Ekzekutim
  • Menaxhim dhe përcaktim i afatave
  • Asistim nga departamenti i arredimit
  • Përshtatje e projektit
Konsulence dhe Planifikim per Ndërtime, Parashikim i Kostove te Ndërtimit, Ndërtimin i grafikut të punimeve, Planifikim Ndertimesh Tirane - FAB Construction Construction Consulting And Planning Tirana, Constructing Cost Estimating, Constructing Planning Services, Constructability & Logistics - FAB Construction